Informacja o RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

1. SGK Nieruchomości Sp. zo.o z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 16/U8.
tel. 32 411 72 93, e-mail: biuro@sgk-nieruchomosci.pl

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych proszę się kontaktować: tel. 32 411 72 93, e-mail: biuro@sgk-nieruchomosci.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z pozyskaniem kandydata na pracownika i umówieniem go na spotkanie z przedstawicielem Administratora.

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę ( art.6 ust. 1 lit. a RODO ),

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 m-cy lub niezwłocznie zniszczone po otrzymaniu informacji o zatrudnieniu u Zleceniodawcy. Dobrowolnie wyrażoną zgodę można zawsze cofnąć.

6. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie danych zwykłych ( art. 6 ust. 1 lit.a RODO ) lub szczególnej kategorii ( art. 9 ust. 2 lit. a RODO )

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

c) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rekrutacji

d) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

UWAGA

Osoby które wysyłają swoje CV jak również, które są zainteresowane udziałem w kolejnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji”. Kandydaci, którzy przesłali swoje CV bez powyższej klauzuli nie będą mogli brać udziału rekrutacji.

Informujemy, iż osobiście kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.