Grzegorz Kaiser SGK - Śląska Grupa KapitałowaOd wielu lat skupiam się nie tylko na doskonaleniu swoich umiejętności poprzez zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnej w realizacji stawianych mi zadań, lecz pokładam na bazie wieloletnich, praktycznych doświadczeń na rynku biznesowym w zakresie bezpieczeństwa oraz zarządzania i gospodarowania nieruchomościami, klucz do budowania wiarygodności własnej i reprezentowanej Firmy. Pomocne w tym również stają się wypracowane i skuteczne metody komunikacji z klientami poprzez prosty i zrozumiały przekaz swoich myśli, jak również umiejętność aktywnego słuchania innych, wyciągania wniosków, prowadzących do budowania kolejnej istotnej więzi międzyludzkiej, jakim jest
zaufanie. Mam również na uwadze, iż celem nadrzędnym naszych działań, jest rozumienie potrzeb klientów, spełnianie, a jak to jest możliwe, przekraczanie ich oczekiwań, co niewątpliwie korzystnie przekłada się na kształtowanie i utrzymywanie pozytywnych, konstruktywnych i satysfakcjonujących dla wszystkich
stron relacji.
Reasumując powyższe mogę powiedzieć, że dla osiągnięcia pełnego sukcesu i ogólnego zadowolenia, staram się kierować zgodnie z tzw. strategią prostych reguł, w której charakteryzujemy trzy podstawowe
wyznaczniki: synergię, symbiozę i symetrię.